RCM Cibor

Ormazabal

Diseño de envolventes para RCM CIBOR.

Diseño conceptual, desarrollo 3D e ingeniería, prototipado e industrialización final.